Disclaimer 

De op de site getoonde informatie wordt door Ronald Verdult Design B.V. met zorg samengesteld, voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven te zake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden.